Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE
 
1.1.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty sprzedaży poprzez stronę internetową www.brykietopalowy.pl należącą do firmy Wytwórnia Parkietów Dąbex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa - zwanej poniżej Sprzedającym, oraz zawiera prawa i obowiązki Stron wynikające z zawarcia transakcji.
 
1.2.
Korzystanie z oferty sprzedającego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.3.
Sprzedający dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
 
1.4.
Obszarem prowadzenia sprzedaży jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
1.5.
Stronami transakcji są: firma firmy Wytwórnia Parkietów Dąbex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wlkp. NIP: 995-019-59-97, REGON: 300565075 zarejestrowana w:
 
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, ul. Grochowe Łąki 6; Sygnatura akt: PO.XXI NS-REJ.KRS/4237/07277, zwana poniżej Sprzedającym i podmioty reprezentowane przez rejestrujące się osoby, zwane poniżej Kupującym.
 
1.6.
Zakres działalności sprzedającego poprzez w/w stronę obejmuje sprzedaż brykietu.
 
1.7.
Sprzedający działa poprzez stronę www.brykietopalowy.pl; www.brykietopalowy.eu. Właścicielem wszystkich znajdujących się na stronie rozwiązań wizualnych, merytorycznych, technicznych i funkcjonalnych jest firma firmy Wytwórnia Parkietów Dąbex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa i są one chronione prawem autorskim, zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
 
U. 1994, Nr 24, poz. 83)
 
2. OFERTA SPRZEDAŻY
 
2.1.
Ceny towarów w ofercie sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 
2.2.
Zamieszczone na stronie zdjęcia, opisy i parametry towarów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu i parametrów produktów dostępnych w sprzedaży.
 
3. REJESTRACJA
 
3.1.
Za rejestrację uważa się prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu.
 
3.2.
Zakupów w internetowym systemie sprzedaży może dokonać tylko osoba zarejestrowana.
 
3.3.
Osoba, która rejestruje się poprzez stronę i składa zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie jej danych osobowych, podanych podczas rejestracji i składania zamówienia, w bazie danych Sprzedającego, oraz ich przetwarzanie i wykorzystanie do celów realizacji zamówienia oraz marketingowych wyłącznie przez Sprzedającego. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883).
 
3.3.1
Osoba zarejestrowana poprzez stronę, ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, oraz możliwość ich uaktualniania.
 
3.3.2.
Osoba, która się rejestruje poprzez stronę i składa zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, a w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204).
 
3.3.3.
Osoba zarejestrowana może się w dowolnym momencie wyrejestrować. Powoduje to usunięcie jej danych osobowych historii zakupów z bazy klientów Sprzedającego.
 
3.4.
Sprzedający zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych Kupujących i historii ich zakupów osobom trzecim, chyba, że Strony postanowią inaczej.
 
4. ZAMÓWENIA
 
4.1.
Zamówienia można składać wypełniając formularz zamówienia, widoczny na stronie internetowej, a w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, pocztą elektroniczną
 
(brykietopalowy@parkietydabex.pl), faksem lub telefonicznie tel/fax:0048-61-4445625.
 
4.2.
Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez całą dobę, zamówienia faksem, lub telefoniczne - w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt) w godzinach od 8,00 do 16,00.
 
4.3.
Po złożeniu zamówienia Kupujący, każdorazowo, otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w formularzu.
 
4.4.
Realizacja zamówień następuje wg kolejności zgłoszeń.
 
4.5.
Zamówienia, które nadejdą w dni robocze po godzinie 16,00 oraz złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą od następnego dnia roboczego, wg kolejności zgłoszeń.
 
4.6.
Składając zamówienie Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury ProForma.
 
4.7.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Kupujący zostanie o tym poinformowany pocztą
 
elektroniczną, a jeśli złożył zamówienie bez pośrednictwa internetu, telefonicznie lub listownie.
 
4.8.
Czas realizacji zamówienia jest to liczba dni roboczych liczona od dnia złożenia zamówienia do dnia wysyłki.
 
4.8.1.
Czas realizacji zamówienia jest to liczba dni roboczych liczona od dnia wpłynięcia zapłaty na konto przy zamówieniach płatnych przelewem lub od dnia potwierdzenia zamówienia przy zamówieniach płatnych za pobraniem do dnia wysyłki.
 
4.8.2.
Informację o ostatecznym terminie realizacji zamówienia Kupujący otrzyma w liście elektronicznym z potwierdzeniem zamówienia, lub telefonicznie.
 
5. DOSTAWA
 
5.1.
Sprzedający realizuje dostawy przesyłką kurierską niezwłocznie po otrzymaniu na konto firmy zapłaty za towar. Szczegółowych informacji dotyczących sposobu dostawy i cennika usługi, można otrzymać pisząc na adres - brykietopalowy@parkietydabex.pl
 
5.2.
Dostawa realizowana jest pod adres podany podczas składania zamówienia wskazany jako adres dostawy.
 
5.3.
Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 
5.4.
Informację o orientacyjnym terminie dostawy Kupujący otrzyma w liście elektronicznym z potwierdzeniem zamówienia, lub telefonicznie.
 
5.5.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
 
5.6.
Odbierając przesyłkę Kupujący ma obowiązek:
 
-podpisania listu przewozowego,
 
-sprawdzenia w obecności spedytora stanu i zawartości przesyłki,
 
-spisania protokołu szkody w obecności spedytora, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, –natychmiastowego zawiadomienia sklepu o nadejściu przesyłki uszkodzonej.
 
5.7.
Warunki dostawy i rozładunku towaru:
 
- towar dostarczamy w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 16:00
- towar dostarczamy do 10 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie
 
– rozładunek towaru polega na zdjęciu palety z ciężarówki za pomocą windy i pozostawieniu palety w miejscu przeznaczonym do rozładunku.
 
–należy zagwarantować dojazd do posesji samochodem ciężarowym o łącznej ładowności do 12,00 ton
 
5.8.
W przypadku nadejścia przesyłki uszkodzonej Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji pod warunkiem przestrzegania warunków podanych w punkcie 5.6
 
5.9.
Szczegółowe zasady postępowania kuriera z przesyłką reguluje regulamin wewnętrzny przewoźnika
 
http://www.pekaes.com.pl/
 
6. PŁATNOŚĆ
 
6.1.
W systemie sprzedaży sklepu umożliwiono następujące formy płatności za zakupione towary:
 
- przelewem lub wpłatą gotówkową za pośrednictwem banku lub poczty, na konto Sprzedającego:
 
ING BANK ŚLĄSKI S.A., nr konta:
 
50 1050 1520 1000 0090 3043 0558
 
- za pobraniem, płatne kurierowi w momencie doręczenia przesyłki. (koszt: 20,00 pln)
 
6.2.
Faktura za dokonany zakup zostaje wystawiona zgodnie z danymi Kupującego podanymi podczas składania zamówienia.
 
7. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU
 
7.1.
Kupujący w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki ma prawo odstąpić od umowy kupna- sprzedaży i w tym terminie dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny. (Ustawa z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów, Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271)
 
7.2.
Odstąpienia od umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Fakturę wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży należy dołączyć do zwracanego towaru.
 
7.3.
Towar podlegający zwrotowi musi spełniać następujące warunki:
 
-Posiadać opakowanie firmowe, nie może być ono otwarte, ani naruszone.
 
-Towar nie może być używany.
 
-Produkt nie może być w żaden sposób zniszczony.
 
7.4.
Zwracany towar należy odesłać na adres sklepu na własny koszt. Koszt tej przesyłki nie podlega zwrotowi.
 
7.5
Sprzedający dokona zwrotu należności wpłaconej za towar oddany przez klienta w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep odesłanego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki towaru do klienta.
 
8. REKLAMACJE
 
8.1.
Kupujący ma prawo reklamacji towaru jeżeli posiada on wady techniczne, jest niepełnowartościowy, lub został uszkodzony w trakcie dostawy.
 
8.2.
Odbierając przesyłkę Kupujący ma obowiązek:
 
-podpisania listu przewozowego,
 
-sprawdzenia w obecności spedytora stanu i zawartości przesyłki,
 
-spisania protokołu szkody w obecności spedytora, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, –natychmiastowego zawiadomienia sklepu o nadejściu przesyłki uszkodzonej.
 
8.3.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę wraz z wypełnionym formularzem "Reklamacja" znajdującym się na jej odwrocie.
 
8.4.
Reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu.
 
8.5.
Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a wobec braku takiej możliwości, Kupującemu zostanie zaproponowany inny towar o porównywalnych właściwościach i cenie albo obniżenie ceny towaru obarczonego wadą, lub zwrot pieniędzy. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176)
 
8.6.
Kupujący ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru.
 
8.6.1.
Koszt przesyłki podlega zwrotowi bezzwłocznie po uznaniu zasadności reklamacji, przelewem lub przekazem pocztowym na adres Kupującego podany podczas składania zamówienia
 
8.6.2.
Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych na jego adres, za pobraniem.
 
9. INFORMACJE KOŃCOWE
 
9.1.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w części bądź w całości.
 
9.2.
Sprzedający będzie dążył do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć w związku z realizowaną przez sklep działalnością, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej instancją rozstrzygającą będzie rzeczowo właściwy sąd z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.
 
9.3.
Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych na jego adres, za pobraniem.

Zawieszamy do odwołania realizację usług pobrań gotówkowych za towar, a także odbiorów własnych.